Реєстрація на Порталі та розміщення оголошень

1. Портал надає послуги, що дозволяють Користувачам зокрема, реєструватися, створювати на Порталі облікові записи.

2. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Порталі після проходження реєстрації та верифікації.

3. Адміністрація може на свій розсуд не допускати верифікацію Користувачів, що використовують номери телефонів певних операторів стільникового зв'язку (в тому числі віртуальних), CDMA-операторів.

4. У разі видалення Користувачем облікового запису, телефонний номер, який раніше використовувався для верифікації, може бути використаний Користувачем повторно не раніше 30 днів з дати видалення облікового запису.

5. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до умов цього Договору та інструкцій, якщо такі додатково розміщені на Порталі. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати цю послугу відповідно до вимог законодавства України та країн, в яких вони реалізуються.

6. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, які встановлені законодавством України та країн, на території яких вони реалізуються і відносно таких товарів/послуг немає жодних претензій третіх осіб.

7. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари чи послуги, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, отримання ліцензій тощо, будуть надані відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

8. Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в опис послуги. Умови продажу товару та надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цього Договору та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.


Вимоги до змісту Контенту оголошень, об’яв чи інформації, розміщуваної Користувачем на Порталі

1. Розміщуючи оголошення (об’яву) Користувач повинен дотримуватись наступного:

 • не розміщувати оголошення в категорії, не відведеній для такого роду оголошень;
 • не розміщувати оголошень, опис чи зображення яких є нерозбірливим чи відносно неіснуючих товарів/послуг;
 • не розміщувати однакові об’яви з одного облікового запису;не прописувати заголовки і текст ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ та/або в*и*д*і*л*я*т*и о_г_о_л_о_ш_е_н_н_я спецсимволами;
 • не розміщувати об’яв без чіткого опису товару/послуги;
 • не вказувати в назві та/або короткому описі оголошення номери телефонів, адреси електронної пошти, інтернет сайтів/сторінок;
 • не розміщувати оголошень про різнорідні особисті речі та предмети в одному оголошенні (Не допускається: «Продаю телевізор і черевики» тощо. Допускається інформація про один предмет в одному окремому оголошенні або кілька предметів в одному оголошенні, коли всі вони продаються комплектом за одну ціну).2. Користувач не має права розміщувати інформацію (оголошення, об’яви тощо) відносно Товарів та Послуг, визначених у Додатку до цього Договору «Повний перелік Товарів та Послуг, розміщення об’яв відносно яких заборонено на Порталі», в тому числі:

 • про купівлю/продаж алкогольних чи слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів і іншої подібної продукції;
 • про купівлю/продаж ліків, біологічно активних добавок, пептидів та гормонів росту, засобів для схуднення, вітамінів, медикаментів, інших речовин, що впливають на стан організму людини чи тварин;
 • про купівлю/продаж наркотичних речовин, прекурсорів, рослин з вмістом наркотичних речовин тощо;
 • про надання/отримання послуг чи купівлю/продаж продукції сексуального, еротичного, порнографічного характеру;
 • про купівлю/продаж ядовитих чи хімічних речовин, які можуть завдати шкоди життю або здоров’ю людини, тварин (за виключенням, якщо продавець надіслав Адміністрації засвідчені власноручним підписом уповноваженої особи продавця документи, які підтверджують право продавця реалізовувати відповідні товари або препарати та надав гарантійний лист про таке);
 • про купівлю/продаж тварин, птиці, рослин, комах тощо рідкісних видів, що знаходяться під охороною, трофеїв з цих тварин (кликів моржа, бивнів слона, шкірок, рогів, кінцівок, чучел «Червонокнижних» видів флори і фауни), а також дорогоцінних металів чи каміння не у виробах;
 • про купівлю/продаж або виготовлення вибухових речовин чи піротехнічних виробів, а також браконьєрських інструментів, ;
 • про підробку будь-яких документів або купівлю/продаж таких (на транспорті засоби тощо);
 • про придбання/реалізацію будь-яких товарів, робіт чи послуг, вільний обіг яких заборонено за законодавством України або законодавством країни, в межах якої пропонується купівля/продаж чи замовлення/надання послуг або виконання робіт.3. Користувачу також забороняється розміщувати об’яви (оголошення) чи відомості з порушенням прав третіх осіб, в тому числі інформацію, повідомлення, що містять:

 • ненормативну лексику, вульгарні чи образливі висловлювання, зокрема, расистського чи релігійного характеру, а також заклики до дискримінації по національній, расовій, статевій чи інших ознаках;
 • погрози, наклеп в адресу будь-яких осіб;
 • заклики до насилля чи протиправних дій, пропаганду ненависті, дискримінації, міжнаціональних конфліктів тощо;
 • інформацію, що порушує особисті (немайнові) права чи права інтелектуальної власності будь-яких осіб;
 • недобросовісну, недостовірну, неетичну інформацію, а також таку, що наносить шкоду діловій репутації будь-яких осіб;
 • відомості, які порушують чи посягають на власність третіх осіб, комерційну таємницю чи недоторканість особистого життя, честь, гідність, ділову репутацію;
 • віруси чи інші технології, які можуть завдати шкоди Порталу, Адміністрації чи іншим користувачам;
 • посилання чи інформацію про сайти з конкуруючими сервісами Порталу;
 • будь-яку інформацію, що порушує законодавство України, має ознаки правопорушення, кримінально караного діяння.