Тут ви можете прочитати про те, яку допомогу надає Державна страхова каса в разі вашої тривалої хвороби або інвалідності. Є також інформація для батьків, які доглядають за своєю дитиною в разі її тривалої хвороби або інвалідності.

Допомога на оплату патронажної допомоги [Assistansersättning]

Право на отримання допомоги на оплату патронажної допомоги мають особи, якщо вони у зв'язку зі значним і стійким розладом функцій організму потребують такої допомоги для забезпечення своєї життєдіяльності. Допомога надається Försäkrings-kassan [Державною страховою касою Швеції] в тому разі, якщо необхідність у наданні допомоги для задоволення основних життєвих потреб перевищує 20 годин на тиждень.

Якщо для цього потрібен менший обсяг допомоги, слід звертатися по патронажну допомогу до свого муніципалітету.

Особи, які мають право на отримання допомоги [Vem kan få assistansersättning?].

Якщо людині потрібна стороння допомога в обсязі понад 20 годин на тиждень для задоволення основних потреб, як-от умивання й одягання, приймання їжі, спілкування та пересування, їй може бути надана допомога на оплату патронажної допомоги.

Зазначені особи повинні при цьому мати один із таких розладів функцій організму:

- порушення розвитку, аутизм або розлад аутистичного характеру;

- значне і стійке порушення здібностей розумового розвитку, зумовлене ушкодженням мозку в зрілому віці внаслідок зовнішнього впливу або фізичного захворювання;

- інший стійкий розлад фізичних або психічних функцій організму, явно не обумовлений звичайним процесом старіння. Розлад функцій організму має бути значним і створювати великі труднощі в повсякденному житті. Для надання допомоги не встановлено будь-якої вікової межі.

Допомогу можна отримати навіть після досягнення 65-річного віку в разі, якщо вона вже надавалася до цього. Особи, які проживають у соціальних будинках для інвалідів або перебувають на тривалому лікуванні в медичному закладі, не мають права на допомогу. Водночас, за наявності особливих підстав вона надається особам, які перебувають у лікарні короткий час або займаються в дошкільному закладі, школі чи беруть участь в інших щоденних заняттях.

Розмір допомоги [Hur stor är ersättningen?].

Уряд встановлює щорічно звичайний розмір допомоги на оплату патронажної допомоги. У 2014 році вона становить 280 крон на годину. За наявності особливих підстав можна подати заяву про надання допомоги в більшому розмірі. Цього року розмір допомоги не може перевищувати 314 крон. До особливих підстав належить, наприклад, необхідність призначення патронажним помічником людини зі спеціальною освітою, коли звичайний розмір допомоги виявляється недостатнім для оплати допомоги.

Патронажна допомога [Vad innebär personlig assistans?].

Під патронажною допомогою розуміють індивідуальну допомогу, яку надають особі, яка її потребує, в різних ситуаціях обмеженим числом помічників. Допомогу для задоволення основних потреб надають, коли людина потребує такої під час вмивання й одягання, прийняття їжі, спілкування і пересування, а також у разі, якщо потрібні спеціальні знання щодо розладу функцій організму.

Право на патронажну допомогу в інших випадках [Du kan ha rätt till personlig assistans även för andra behov]

Якщо людина для задоволення основних потреб потребує більшого обсягу допомоги, ніж у середньому 20 годин на тиждень, вона має право на отримання патронажної допомоги щодо інших потреб повсякденного життя. Це стосується, наприклад, приготування їжі, відвідування магазинів, організації дозвілля або роботи.

Ви вирішуєте самі [Du bestämmer själv]

Ви вирішуєте самі, яким чином вам надаватимуть патронажну допомогу.

Ви можете:

- Самі стати роботодавцем і прийняти на роботу одного або кількох патронажних помічників. Ви зобов'язані в такому разі повідомити про це в Інспекцію з надання допомоги та догляду.

- Скористатися послугами фірми або організації, що має дозвіл Соціального управління або Інспекції з надання допомоги та догляду на здійснення патронажної діяльності.

- Скористатися послугами, що надаються вашою комуною.

Ви маєте право також як роботодавець прийняти на роботу патронажного помічника і одночасно скористатися послугами інших помічників, що надаються комуною або іншою організацією (фірмою).

Подання заяви та прийняття рішення про надання допомоги [Ansökan ochbeslut]

Бланки заяви на надання допомоги на оплату патронажної допомоги ви можете знайти на сайті www.forsakringskassan.se. Їх можна також замовити за телефоном 020-524 524, у цьому разі вам їх надішлють на домашню адресу. Якщо вам потрібна допомога під час заповнення заяви, звертайтеся до співробітників Страхової служби в найближчому до вас офісі. Коли ваша заява надійде до Страхової каси, ми разом з вами визначимо потребу в наданні допомоги. Після цього Страхова каса ухвалить рішення про кількість годин допомоги, на оплату яких надається допомога. Муніципалітет має право сам повідомити Страхову касу про необхідність надання вам патронажної допомоги. У цьому випадку вам не потрібно подавати заяву, Страхова каса сама зв'яжеться з вами для обговорення потреби в допомозі.

Порядок оскарження рішення [Om du inte är nöjd med beslutet]

Якщо ви вважаєте прийняте нами рішення помилковим, ви можете звернутися до Державної страхової каси з листом про його перегляд. Інформацію про порядок такого звернення ви знайдете в нашому повідомленні про прийняте рішення. Якщо після нового розгляду вашої справи Страхова каса дійде висновку, що немає підстав змінювати прийняте рішення, ви маєте право оскаржити це до адміністративного суду першої інстанції. Інформацію про порядок оскарження ви знайдете в нашому повідомленні про результати нового розгляду вашої справи.

Виплата допомоги та звітність [Utbetalning och redovisning]

Ви вирішуєте самі, чи виплачується допомога на патронажну допомогу вам особисто або тій організації (фірмі), яка її надає. Якщо ви хочете, щоб допомогу на патронажну допомогу виплачували не муніципальній фірмі або організації, остання має бути зареєстрована як платник податків [F-skatt] і роботодавець у Податковій службі, а також мати дозвіл Соціального управління або Інспекції з надання допомоги та догляду на здійснення патронажної діяльності.

Навіть якщо допомогу на патронажну допомогу виплачують вам особисто, та фірма або організація, у якої ви купуєте ці послуги, повинна мати дозвіл Соціального управління або Інспекції з надання допомоги та догляду на здійснення патронажної діяльності. Якщо ця організація або фірма є юридичною особою, тобто акціонерним товариством, повним товариством, комерційним об'єднанням або некомерційною організацією, вона має бути зареєстрована в Податковій службі як платник податків. В іншому разі вам доведеться самому робити податкове відрахування (платити податок).

Допомога на оплату патронажної допомоги виплачується приблизно 20-го числа кожного місяця. Перед кожною виплатою ваші патронажні помічники зобов'язані подати Страховій касі звіт про кількість годин роботи, а вам слід надіслати касі рахунок-фактуру. Заповнені бланки мають надійти до нас не пізніше 5-го числа другого місяця після місяця надання допомоги. Якщо, наприклад, патронажну допомогу надавали в липні, то заповнені бланки мають надійти до Страхової каси не пізніше 5 вересня. Якщо ви самі оплачуєте надання допомоги, то зобов'язані звітувати про кількість годин отриманої допомоги та підтверджувати, що надана допомога використовувалася саме для оплати патронажної допомоги.

Такий звіт має подаватися в останній місяць кожного звітного періоду на спеціальному бланку. Страхова каса встановлює для вас звітний період, він не може перевищувати 6 місяців. Якщо допомога не повністю використовувалася на оплату допомоги, ви зобов'язані повернути невикористану суму Страховій касі. Якщо патронажну допомогу надає підприємець без утворення юридичної особи, ви маєте підтвердити, що цей підприємець зареєстрований як платник податків. Якщо у підприємця немає такої реєстрації, вам доведеться самому сплачувати підприємницький податок і робити відрахування попереднього прибуткового податку, так, наче ви є роботодавцем для патронажного помічника.

Якщо ви самі приймаєте на роботу патронажних помічників або отримуєте допомогу в розмірі, що перевищує звичайну годинну оплату, то зобов'язані звітувати про кількість отриманих годин допомоги та підтверджувати факт усіх витрат, пов'язаних з отриманням допомоги. Таке саме положення діє щодо оплати в прийнятному розмірі, яку здійснюють у зв'язку з наймом патронажних помічників, які проживають за межами Європейської економічної зони. Останнє допускається тільки як виняток. Після кожного звітного періоду Страхова каса складає остаточний розрахунок і порівнює суми отриманої вами допомоги і фактично понесених витрат.

Якщо сума виплаченої допомоги виявиться вищою за суму ваших витрат, ви будете зобов'язані повернути надмірно отримані гроші.

Повідомляйте про зміни! [Anmäl förändringar!].

Допомога на оплату патронажної допомоги переглядається кожні півтора року до виповнення вам 65 років. Якщо ваш стан суттєво змінився, допомога може бути переглянута раніше встановленого терміну. Вам слід тому повідомляти Страхову касу про всі зміни, які можуть позначитися на вашому праві на отримання допомоги. Вам слід сповіщати Страхову касу про це, по можливості, негайно, але не пізніше, ніж через 14 днів після того, як ви дізналися про зміну. Якщо ви не повідомите про зміну і отримаєте, внаслідок цього, неправомірні виплати, ви будете зобов'язані повернути Страховій касі необґрунтовано нараховані гроші.

Допомога на патронажну допомогу може позначитися на виплаті інших допомог [Andra ersättningar kan påverkas].

Надання допомоги на оплату патронажної допомоги може позначитися на вашому праві на отримання компенсаційної виплати по інвалідності [handi-kappersättning] і допомоги по догляду за дитиною-інвалідом [vårdbidrag].

Додаткова інформація [Mer information]

Ця брошура не є викладом тексту закону з цього питання. Батьки дітей, які підпадають під дію Закону про допомогу та обслуговування деяких категорій інвалідів [lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade (LSS)], мають право на подовження короткострокової відпустки для догляду за хворою дитиною [tillfällig föräldrapenning]. Дивіться брошуру: - Короткострокова оплачувана відпустка батькам для догляду за хворими дітьми, які підпадають під дію Закону про допомогу та обслуговування деяких категорій інвалідів [LSS].

Ви можете також ознайомитися з брошурою "Якщо у вас розлад функцій організму" ["Om du har en funktionsnedsättning"], наявною в офісах Страхової каси та на сайті www.forsakringskassan.se. Більш детальну інформацію ви зможете знайти на нашому сайті www.forsakringskassan.se. Там же ви зможете просто і швидко вирішити деякі з ваших справ за допомогою розділу самообслуговування. За телефоном самообслуговування 020-524 524 ви можете замовити довідки, бланки та брошури. Ви можете також подати деякі заяви.

Якщо у Вас є питання [Frågor?].

Якщо у вас є запитання, звертайтеся до Ханни, вашого віртуального помічника в Інтернеті. Вона відповідає на поширені запитання щодо соціального страхування та послуг, що надаються, а також може допомогти вам знайти потрібну інформацію. Ви можете також зателефонувати до Сервісного центру за номером 0771-524 524 або звернутися до Державної служби текстового зв'язку за номером 90 160.

Державна страхова каса контролює [Försäkringskassan kontrollerar]

Державна страхова каса перевіряє дані, які ви подаєте. Це може стосуватися даних про доходи, працюєте ви чи ні, вашого цивільного стану та місця проживання. Ми обмінюємося інформацією з іншими органами управління, зокрема з базами даних Державного стипендіального комітетату [CSN], Кас допомоги безробітним [A-kassor] і Податкової служби [Skatteverket]. Умисне подання невірних даних або неподання інформації про зміни, що мають місце, які можуть мати значення щодо вашого права на отримання допомоги, є злочинним діянням. Державна страхова каса заявляє в поліцію про всі випадки ймовірного порушення закону про допомогу.