Портал Швеція Онлайн – це платформа купівлі і продажу товарів та послуг широкого асортименту.

Даний Портал об’єднує фізичних осіб, підприємців, малий та середній бізнес і надає можливість задоволення як споживчих, так і підприємницьких потреб через Інтернет.

Безкоштовна реєстрація на сайті; користування особистим кабінетом, розміщення не обмеженної кількості оголошень одночасно.ЗМІСТ
Публічного договору (оферти)
про надання послуг
І). Загальні положення

ІІ). Терміни та поняття, які застосовуються в Договорі

ІІІ.) Предмет договору

ІV.) Реєстрація на Порталі та розміщення оголошень

V.) Вимоги до контенту

VІ.) Права та обов’язки Адміністрації

VІІ.) Права та обов’язки Користувача

VІІІ.) Підтвердження від Користувача

ІХ). Відповідальність Сторін

Х). Порядок розрахунків та первинна документація

ХІ). Обставини непереборної сили

ХІІ). Вирішення спорів

ХІІІ). Конфіденційність

ХІV). Дія Договору про надання послуг

ХV). Порядок внесення змін до Договору

ХVІ). Заключні положенняДодатки:

Додаток № 1 «Повний перелік Товарів та Послуг, розміщення об’яв відносно яких заборонено на Порталі»

Додаток № 2 «Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних»

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(оферта)

про надання послуг
І. Загальні положення

1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) на укладення Договору про надання послуг (Сервісів) на викладених в цьому договорі умовах, включаючи всі його додатки.

2. Договір про надання послуг (оферта) визначає Умови та порядок використання сервісів Порталу, можливостей сайту https://sweden-online.com/ , в т.ч. для розміщення, отримання інформації, взаємодії покупців (постачальників) з продавцями (виконавцями).

3. Користувач підтверджує свою згоду з усіма умовами цього Договору шляхом його акцептування у визначений даним Договором спосіб. В разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього.

4. Користувачем не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження наведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані змісцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

5. Користувач та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

6. Надання послуг Користувачу здійснюється згідно із законодавством України.ІІ. Терміни та поняття, які застосовуються.

Оферта – публічна пропозиція, що адресується дієздатній фізичній особі чи юридичній особі, відносно якої не існує обмежень щодо укладання цього Договору, укласти Договір про надання послуг на умовах, визначених даним Договором та додатками до нього.

Портал - комплекс програмних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу «Швеція Онлайн», який розміщений у мережі Інтернет за адресою https://sweden-online.com/ та належить правовласнику Порталу.

Акцепт - повне та безумовне прийняття умов цієї Публічної оферти, що виражається у будь-якій взаємодії з Порталом, в т.ч., але не виключно: заповнення електронної (реєстраційної) форми на сайті https://sweden-online.com/; верифікація; розміщення об’яви; перерахування Користувачем грошових коштів Виконавцю за послуги Порталу.

Відвідувач – будь-яка особа, що «зайшла» хоча б на одну сторінку сайту без реєстрації чи жодних дій по взаємодії з Порталом (випадковий гість);

Користувач – будь-яка фізична чи юридична особа, що прийняла умови даної оферти, використовує Портал як продавець, покупець, виконавець, замовник, автор об’яви, у будь-яких спосіб, наданий сервісом Порталу. Користувач має розширені порівняно з Відвідувачем можливості користування Порталом.

Адміністрація – визначена пунктом 1 юридична особа – правовласник Порталу та уповноважені нею на управління Порталом та надання послуг Користувачам особи.

Верифікація - перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці спеціального коду, відправленого Адміністрацією Порталу Користувачу у SMS/Viber - повідомленні на номер, вказаний Користувачем при реєстрації, оформленні замовлення, подачі об’яви, написанні відгуку;

Контент - будь-яка інформація, яка розміщується Користувачем на Порталі (текстові, графічні матеріали тощо). Зміст контенту має відповідати вимогам цього Договору та додаткам до нього.

Особистий кабінет - електронний (віртуальний) кабінет Користувача (аккаунт) у функціональній системі Порталу, за допомогою якого Користувач може керувати своїми оголошеннями, об’явами, взаємодіяти з Порталом, в т.ч. переглядати свій баланс (стан рахунку), поповнювати його з використанням платіжних систем, оплачувати послуги Виконавця тощо.

Автор – будь-яка дієздатна фізична особа або юридична особа, яка акцептувала умови цього Публічного договору (оферти) та публікує у відповідній рубриці Порталу оголошення по купівлю/продаж товарів і послуг (робіт), доступне для перегляду іншим Користувачам та/або відвідувачам Порталу.

Об’ява (оголошення) – текстова та/або графічна інформація про товари чи послуги, яка розміщується Користувачем з метою, у тому числі, але не виключно, подальшого продажу або покупки різних товарів та/або послуг будь-якими особами. Зміст Об’яви має відповідати вимогам до Контенту, згідно умов цього Договору і додатків до нього.

Модерація – зміна Адміністрацією на власний розсуд змісту оголошення, розміщеного з порушенням умов даного Договору або законодавчих норм.

Модерація може бути виконана у разі:

- використання в назві, описі оголошення географічних назв, ВЕЛИКИХ ЛІТЕР, більше 2х гіперпосилань на інші ресурси або посилання на заборонені цим Договором, законодавством ресурси;

- оголошення можуть бути переміщені до іншого розділу у разі невідповідності тематики оголошення до розділу Порталу;

- текст оголошення не відповідає мові розділу Порталу;

- у текст оголошення, що містить гіперпосилання на інші ресурси, в цілях безпеки, вноситься автоматичне зміна адреси гіперпосилання.

Каталог – довідковий розділ Порталу (сайту https://sweden-online.com/ ) призначений для надання Користувачам Порталу інформації про упорядковані за певними критеріями компанії та підприємців, що надають послуги / виконують роботи або пропонують товари в тій чи іншій сфері.

Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних - умови роботи з конфіденційною інформацією та персональними даними Користувачів на Порталі, що доповнюють умови даного Договору та яка є невід'ємною частиною цього Договору і розміщена за посиланням: https://sweden-online.com/privacy-policyІІІ. Предмет Договору

1. Виконавець зобов’язується надавати Користувачу за його замовленням Послуги, перелік яких конкретизовано в п. 2 цього розділу, а Користувач зобов’язується приймати такі послуги на умовах та в порядку, визначених цим Договором, в т.ч. оплачувати їх за тарифами і розцінками згідно додатків до даного Договору.

2. Виконавець пропонує надання можливості Користувачам доступу через мережу Інтернет до онлайн-сервісу «Швеція Онлайн», розміщеного на інтернет-сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою: https://sweden-online.com/ (за текстом -«Портал»), який забезпечує:

- розміщення тимчасових об’яв (оголошень) Користувачів про купівлю/продаж товарів та робіт/послуг;

- просування в мережі Інтернет інформації про Користувача, в т.ч. шляхом її відображення у Каталозі Порталу;

- інші послуги, в т.ч. платні, якщо такі пропонуються на Порталі за адресою: https://sweden-online.com/ за опублікованими на даному сайті чи у додатках до цього Договору тарифами.

3. Використання можливостей і сервісів Порталу, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами, відвідувачами означає прийняття зобов'язань дотримуватися умов цього Договору та додатків до нього.

4. Місцем надання Послуг (місцем виконання Договору) є місцезнаходження Виконавця (особи, на користь якої здійснюється оплата відповідно до умов даного Договору, згідно рахунків Виконавця).ІV. Реєстрація на Порталі та розміщення оголошень

1. Портал надає послуги, що дозволяють Користувачам зокрема, реєструватися, створювати на Порталі облікові записи.

2. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Порталі після проходження реєстрації та верифікації.

3. Адміністрація може на свій розсуд не допускати верифікацію Користувачів, що використовують номери телефонів певних операторів стільникового зв'язку (в тому числі віртуальних), CDMA-операторів.

4. У разі видалення Користувачем облікового запису, телефонний номер, який раніше використовувався для верифікації, може бути використаний Користувачем повторно не раніше 30 днів з дати видалення облікового запису.

5. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до умов цього Договору та інструкцій, якщо такі додатково розміщені на Порталі. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати цю послугу відповідно до вимог законодавства України та країн, в яких вони реалізуються.

6. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, які встановлені законодавством України та країн, на території яких вони реалізуються і відносно таких товарів/послуг немає жодних претензій третіх осіб.

7. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари чи послуги, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, отримання ліцензій тощо, будуть надані відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

8. Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в опис послуги. Умови продажу товару та надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цього Договору та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.V. Вимоги до змісту Контенту оголошень, об’яв чи інформації, розміщуваної Користувачем на Порталі

1. Розміщуючи оголошення (об’яву) Користувач повинен дотримуватись наступного:

- не розміщувати оголошення в категорії, не відведеній для такого роду оголошень;

- не розміщувати оголошень, опис чи зображення яких є нерозбірливим чи відносно неіснуючих товарів/послуг;

- не розміщувати однакові об’яви з одного облікового запису;

- не прописувати заголовки і текст ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ та/або в*и*д*і*л*я*т*и о_г_о_л_о_ш_е_н_н_я спецсимволами;

- не розміщувати об’яв без чіткого опису товару/послуги;

- не вказувати в назві та/або короткому описі оголошення номери телефонів, адреси електронної пошти, інтернет сайтів/сторінок;

- не розміщувати оголошень про різнорідні особисті речі та предмети в одному оголошенні (Не допускається: «Продаю телевізор і черевики» тощо. Допускається інформація про один предмет в одному окремому оголошенні або кілька предметів в одному оголошенні, коли всі вони продаються комплектом за одну ціну).

2. Користувач не має права розміщувати інформацію (оголошення, об’яви тощо) відносно Товарів та Послуг, визначених у Додатку № 1 до цього Договору «Повний перелік Товарів та Послуг, розміщення об’яв відносно яких заборонено на Порталі», в тому числі:

- про купівлю/продаж алкогольних чи слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів і іншої подібної продукції;

- про купівлю/продаж ліків, біологічно активних добавок, пептидів та гормонів росту, засобів для схуднення, вітамінів, медикаментів, інших речовин, що впливають на стан організму людини чи тварин;

- про купівлю/продаж наркотичних речовин, прекурсорів, рослин з вмістом наркотичних речовин тощо;

- про надання/ отримання послуг чи купівлю/продаж продукції сексуального, еротичного, порнографічного характеру;

- про купівлю/продаж ядовитих чи хімічних речовин, які можуть завдати шкоди життю або здоров’ю людини, тварин (за виключенням, якщо продавець надіслав Адміністрації засвідчені власноручним підписом уповноваженої особи продавця документи, які підтверджують право продавця реалізовувати відповідні товари або препарати та надав гарантійний лист про таке);

- про купівлю/продаж тварин, птиці, рослин, комах тощо рідкісних видів, що знаходяться під охороною, трофеїв з цих тварин (кликів моржа, бивнів слона, шкірок, рогів, кінцівок, чучел «Червонокнижних» видів флори і фауни), а також дорогоцінних металів чи каміння не у виробах;

- про купівлю/продаж або виготовлення вибухових речовин чи піротехнічних виробів, а також браконьєрських інструментів, ;

- про підробку будь-яких документів або купівлю/продаж таких (на транспорті засоби тощо);

- про придбання/реалізацію будь-яких товарів, робіт чи послуг, вільний обіг яких заборонено за законодавством України або законодавством країни, в межах якої пропонується купівля/продаж чи замовлення/надання послуг або виконання робіт.

3. Користувачу також забороняється розміщувати об’яви (оголошення) чи відомості з порушенням прав третіх осіб, в тому числі інформацію, повідомлення, що містять:

- ненормативну лексику, вульгарні чи образливі висловлювання, зокрема, расистського чи релігійного характеру, а також заклики до дискримінації по національній, расовій, статевій чи інших ознаках;

- погрози, наклеп в адресу будь-яких осіб;

- заклики до насилля чи протиправних дій, пропаганду ненависті, дискримінації, міжнаціональних конфліктів тощо;

- інформацію, що порушує особисті (немайнові) права чи права інтелектуальної власності будь-яких осіб;

- недобросовісну, недостовірну, неетичну інформацію, а також таку, що наносить шкоду діловій репутації будь-яких осіб;

- відомості, які порушують чи посягають на власність третіх осіб, комерційну таємницю чи недоторканість особистого життя, честь, гідність, ділову репутацію;

- віруси чи інші технології, які можуть завдати шкоди Порталу, Адміністрації чи іншим користувачам;

- посилання чи інформацію про сайти з конкуруючими сервісами Порталу;

- будь-яку інформацію, що порушує законодавство України, має ознаки правопорушення, кримінально караного діяння.


VІ). Права та обов’язки Адміністрації Порталу

- Обов’язки Адміністрації:

1. Адміністрація зобов’язана надавати консультативну підтримку електронною поштою та за допомогою чату щодо запитань, які виникають під час виконання цього Договору.

2. Адміністрація зобов’язана пояснювати причини відмови у розміщенні інформації чи її видалені з Порталу лише у випадках, що передбачені законодавством України.

3. Інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.- Адміністрація має право:

1. Змінювати умови даного Договору в односторонньому порядку, у тому числі всі додатки до нього, із розміщенням повідомлення про це на сайті http://sweden-online.com не пізніше дня введення таких змін.

2. Адміністрація Порталу має право видаляти будь-які об’яви, інформацію, які порушують чинне законодавство України, умови цього Договору або не відповідають основам суспільної моралі, а також на вимогу власника прав інтелектуальної власності чи уповноважених державних органів. При цьому рішення Адміністрації є остаточним та оскарженню не підлягає.

3. Запросити у Користувача додаткову інформацію, яка підтверджує законність діяльності Користувача з продажу товару чи надання послуг, які Користувач пропонує з використанням Порталу, інші відомості на підтвердження дотримання Користувачем умов даного Договору та додатків до нього.

4. Адміністрація має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства України чи норм права країни, на території якої реалізується відповідний товар чи послуга.

5. Адміністрація Порталу має право самостійно, з врахуванням вимог та критеріїв, встановлених цим Договором та /або чинним законодавством України, приймати рішення про віднесення інформації, об’яви чи оголошення до заборонених і таких, які підлягають видаленню та видаляти. Адміністрація також має право прийняти рішення про відмову в розміщенні окремих об’яв, інформації у разі, якщо вбачатиме ознаки порушення умов цього Договору чи законодавчих норм України.

6. Адміністрація залишає за собою право в будь-який момент витребовувати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації чи поданні оголошення, розміщенні інформації та вимагати надання підтверджуючих документів (зокрема, копій документів на підтвердження особи, повноважень тощо), ненадання яких в установлений Адміністрацією строк прирівнюється до публікації недостовірної інформації.

У разі, якщо дані Користувача, зазначені у наданих ним документах, не відповідають даним, вказаним Користувачем при реєстрації на Порталі чи розміщенні оголошення, а також у разі, якщо зазначені відомості не дозволяють ідентифікувати Користувача, Адміністрація має право відмовити Користувачу в доступі до використання сервісів Порталу.

7. Адміністрація має право на власний вибір замість блокування чи видалення розміщеного з порушенням умов цього Договором або чинних норм законодавства України оголошення, здійснити модерацію змісту оголошення.

8. Адміністрація Порталу має право на власний розсуд не приймати акцепт від будь-якого Користувача, якщо наявні ознаки порушення таким Користувачем умов цього Договору чи чинних норм законодавства України.

9. Адміністрація може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Порталу, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Адміністрація має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Порталу або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

10. Адміністрація має право на свій розсуд припинити розгляд скарг Користувачів, та/або обмежити кількість відповідей Користувачам, якими порушено умови цього Договору.

11. Інші права, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.VІІ). Права та обов’язки Користувача.

- Обов’язки Користувача:

1. Не розміщувати оголошення (об’яви), що порушують умови даного Договору та додатків до нього;

2. Підтримувати в актуальному стані номер свого мобільного телефону та інші контактні дані, що надані Користувачем Адміністрації або повідомляти про їх зміну в найкоротші можливі терміни.

3. Надати Адміністрації на її вимогу додаткову інформацію, яку Адміністрація має право витребувати у відповідності до умов цього Договору на підтвердження даних Користувача чи законності діяльності Користувача на Порталі.

4. Інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.

- Права Користувача:

5. Отримувати консультативну підтримку телефоном, електронною поштою та за допомогою чату щодо запитань, які виникають під час виконання Договору та користування Порталом.

6. Отримувати від Адміністрації послуги згідно з цим Договором, сервісами, що пропонуються Порталом.

7. Має право розірвати цей Договір у будь-який момент, повідомивши про таке письмово Виконавця та за умови відсутності у Користувача заборгованості перед Виконавцем.

8. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку https://sweden-online.com/kontakty які будуть розглянуті протягом 5 робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги.

9. Інші права, які випливають з умов цього Договору та чинних норм законодавства України.VІІІ). Підтвердження від Користувача

Користувач, акцептуючи цей Договір, підтверджує наступне:

- є дієздатною особою, щодо нього не порушено судом справи про визнання недієздатними або обмежено дієздатними чи справи про банкрутство юридичної особи;

- в момент реєстрації або в разі іншої дії на Порталі, погоджується на опрацювання своїх персональних даних, згідно з цілями, зазначеними в цьому Договорі та додатках до нього;

- Користувач добровільно надає свою безумовну згоду на обробку Виконавцем та його працівниками, будь-якими залученими Виконавцем у зв’язку з виконання цього Договору особами, установами, організаціями (також по тексту вживається – Адміністрація) персональних, інших даних отриманих від Користувача в результаті правових відносин за цим Договором, а також безумовну згоду на запис телефонних розмов Користувача з Адміністрацією з використанням будь-яких записуючих пристроїв. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням даних, які обробляються Виконавцем, Адміністрацією;

- буде дотримуватися завірянь, викладених вище в цьому пункті Договору. Зазначені завіряння вважаються такими, що повторюються щоразу при наданні (отриманні Користувачем) послуг на Порталі та протягом строку користування особи Порталом;

- у випадку, якщо в будь-який час протягом строку надання послуг, будь-які із зазначених завірень виявляться або стануть неточними чи такими, що не відповідають дійсності, – Користувач зобов’язується повідомити про таке Адміністрацію;

- Користувач зобов’язуються відшкодовувати Виконавцю в повному обсязі збитки, яких зазнавВиконавець в результаті надання Користувачем неправдивих завірянь.ІХ). Відповідальність Сторін

1. За невиконання чи неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

2. Виконавець, Адміністрація Порталу не несе відповідальності перед Користувачами та Відвідувачами за зміст об’яв (оголошень) чи гіперпосилань на ресурси, зазначені авторами оголошень в тексті чи на Інтернет-сайтах авторів на Порталі.

3. Виконавець, Адміністрація Порталу не несе відповідальності перед третіми особами за жодні збитки чи шкоду, якщо таких зазнала будь-яка третя особа в результаті використання нею інформації, відомостей чи даних, опублікованих Користувачами на Порталі.

4. Виконавець, Адміністрація Порталу не несе відповідальності за достовірність інформації, відомостей, будь-яких даних, які розміщуються Користувачами, а також не несе відповідальності за товари чи послуги, роботи, що пропонуються Користувачами, за дотримання Користувачами домовленостей один з одним і виконання зобов’язань.

5. Виконавець, Адміністрація не являється стороною спорів між Користувачами, відвідувачами, будь-якими особами, що розпочали їх взаємовідносини на Порталі. Всі спори та конфлікти вирішуються такими особами самостійно без залучення Порталу, в т.ч. в якості третьої особи на боці будь-якої зі сторін спору.

6. Якість, безпека, законність та відповідність товарів, послуг, робіт, їх опис тощо, знаходяться поза межами контролю Адміністрації. При цьому перевірка чи модерація оголошень або розміщеної Користувачами інформації можлива з боку Адміністрації, але виключно в якості прав Адміністрації, які реалізуються вибірково.

7. Користувач або відвідувач не може робити висновків, що пропозиція, продаж чи придбання будь-якого товару, роботи чи послуги є дійсними та законними виходячи лише з факту розміщення про таке інформації на Порталі.

8. Виконавець, Адміністрація не несе відповідальності за укладання чи завершення угод Користувачами.

9. Користувач приймає на себе відповідальність в повному обсязі за свої дії на Порталі.

10. Відвідувач приймає на себе в повному обсязі всі ризики, що є наслідком використання ним інформації, розміщеної Користувачами на Порталі.

11. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ за цим Договором перед Користувачем у випадку пред'явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням ВИКОНАВЦЕМ Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків Користувача в межах оплаченої ним ціни Послуг.Х). Порядок розрахунків та первинна документація

1. За платні послуги Порталу Користувачі виплачують Виконавцю винагороду згідно з Тарифами Виконавця, зазначеними на Порталі.

2. Форма розрахунків визначається згідно з системами оплати, діючими на веб-сайті (Порталі).

3. Надання платних Послуг доступу здійснюється Користувачу на умовах повної (100%) передоплати кожної відповідної послуги.

4. Оплата послуг за Договором здійснюється в національній валюті України.

5. Оплата вважається виконаною Користувачем після надходження в повному обсязі грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

6. Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень про заборонені товари, роботи, послуги, пропозиції, перелік яких зазначений в цьому Договорі та додатках до нього, при блокуванні облікового запису чи відповідного оголошення, видалені такого оголошення, Користувачу не повертаються.

7. Кожні три календарних місяці Виконавець на вимогу Користувача складає та надсилає Користувачу (в т.ч. електронною поштою) Акти наданих послуг. Протягом трьох робочих днів з дня отримання Акту, Користувач скріплює підписом (та за наявності - печаткою) такий Акт і надсилає на поштову адресу Адміністрації в двох примірниках або надає мотивовану відмову від підписання Акту. У разі не надання (не надсилання) в триденний термін підписаного Акту або мотивованої відмови від підписання, послуги за відповідний період вважаються наданими Користувачу належним чином та в повному обсязі, відповідно до замовлених (оплачених) Користувачем.

8. Користувач дає свою згоду на передачу, зберігання, використання та розповсюдження через Адміністрацію інформації, відомостей про грошові зобов’язання Користувача перед Виконавцем за цим Договором.ХІ). Обставини непереборної сили

1. Обставинами непереборної сили визнаються обставини, які не можуть бути передбачені Сторонами при укладенні Договору і проти виникнення яких вони не можуть прийняти відповідні заходи. До них відносяться, зокрема, стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, акт вандалізму, блискавка, пожежа в наслідок блискавки, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води, вибух, ударні хвилі тощо. Дію обставин непереборної сили підтверджує Торгово-промислова палата України.

2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

3. Сторони зобов'язані сповіщати одна одну про настання і припинення обставин непереборної сили протягом 5 (п'яти) робочих днів із дня їх настання. Сповіщення з боку Адміністрації можливо способом публікації відповідного повідомлення на Порталі.

4. У випадках, коли обставини та їх наслідки, передбачені цим розділом Договору, продовжують існувати більше, ніж 3 (три) місяці, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього терміну, кожна зі Сторін має право відмовитись від даного Договору (розірвати його в односторонньому порядку).

ХІІ). Вирішення спорів

1. Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів. При вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.

2. У випадку недосягнення Сторонами згоди, всі спори та розбіжності вирішуються у суді за місцем виконання даного Договору, згідно ч. 8 ст. 28 ЦПК або п. 5 ст. 29 ГПК України.ХІІІ). Конфіденційність

1. Інформація та документи, що містять дані та відомості, які стосуються Договору про надання послуг, вважаються конфіденційними й не підлягають розголосу Сторонами в будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України або за погодженням Сторін.

2.Кожна Сторона зобов’язується не розголошувати комерційну таємницю, отриману від іншої Сторони, будь-якій третій особі, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації всіх форм власності, і не використовуватиме таємницю для своєї власної вигоди, за винятком використання такої інформації в цілях, визначених Договором та законодавством України. За розголошення чи незаконне використання цієї інформації зазначені Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України.

3. Інформація не вважається та не вважатиметься комерційною таємницею та, відповідно, Сторонане матиме жодних зобов’язань щодо подібної інформації, якщо вона задовольняє вимоги, викладені в будь-якому з таких пунктів:

a) інформація уже відома іншій Стороні до моменту укладення/акцепту Сторонами цього Договору;

b) інформація стає загальновідомою в результаті помилки, халатності або навмисних дій Сторони, для якої ця інформація є конфіденційною;

c) інформація легально одержана від третьої сторони без обмеження та без порушення умов Договору;

d) інформація надана третій стороні Стороною, для якої ця інформація є конфіденційною, без аналогічного обмеження на права третьої сторони;

e) інформація дозволена до розголошення згідно з дозволом Сторони, для якої ця інформація є конфіденційною.

4. Порядок опрацювання, зберігання, зміни, використання та розповсюдження (передачі), знеособлення, знищення персональних даних та іншої конфіденційної інформації описано в Додатку 2 до цього Договору.ХІV). Дія Договору про надання послуг

1. Договір з кожним окремим Користувачем є укладеним з моменту акцепту цього Договору відповідним Користувачем.

2. Строк дії Договору – до моменту відкликання Оферти або дострокового розірвання Договору Користувачем чи Виконавцем у визначених цим Договором або чинним законодавством України випадках.

3. У разі відмови від даного Договору (дострокового розірвання Договору) з ініціативи Користувача з підстав, інших ніж систематичне невиконання Виконавцем його зобов’язань за цим Договором, сплачені Користувачем грошові кошти поверненню не підлягають.ХV). Порядок внесення змін до Договору

1. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну та описання тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд.

2. У випадку внесення ВИКОНАВЦЕМ змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за адресою http://sweden-online.com/policu.html, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору з моменту набуття чинності поширюються на всіх осіб, які приєдналися до Договору, у тому числі, які приєдналися до нього раніше дати набуття чинності змінами.

4. Пропозиції Користувачів та інших осіб щодо внесення змін до Договору, підлягають обов’язковому розгляду, але не гарантують їх внесення до Договору.

5. У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цього Договору та/або не згоден дотримуватися його умов (або нової редакції Договору), він не має права користуватися можливостями Порталу та зобов'язаний припинити використання Порталу з видаленням особистого кабінету і всієї інформації, своїх оголошень з Порталу.ХVІ). Заключні положення

1. Користувач несе повну відповідальність за правильність зазначених під час реєстрації на Порталі (або інших дій) реквізитів та зобов’язується своєчасно, у письмовій формі, повідомляти Адміністрацію про їх зміни, а у випадку неповідомлення несе ризик настання пов’язаних з цим негативних наслідків.

2. Договір укладений українською і російською мовою.

3. Виконавець має право використовувати факсимільне відображення особистого підпису та відбитка печатки за допомогою механічного копіювання під час підписання актів, рахунків, актів звірки взаєморозрахунків та інших документів, які складаються в ході виконання цього Договору.

4. Кожна зі Сторін гарантує, що вступає у регульовані цим Договором взаємовідносини з повним розумінням його умов і відповідальністю за виконання взятих на себе зобов’язань.

5. Сторони стверджують, що укладання цього Договору спрямоване на реальне настання правових наслідків, які обумовлені ним; волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі та дійсним намірам; даний Договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину; Користувачпогоджується з цінами, вартістю, зазначеними в цьому Договорі і/або додатках до нього, розміщених на веб-сайті: https://sweden-online.com/ та з порядком погодження цін, вартості, умовами їх затвердження і змін; Сторони стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього Договору, вільно володіють мовою, якою викладені умови Договору, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти зміст даного Договору.

6. Користувач засвідчує, що до укладання даного Договору отримав від Виконавця в повному обсязі у чіткий, зрозумілий спосіб всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про послуги, які надаватимуться згідно даного Договору і яка необхідна для здійснення свідомого вибору, зокрема: перелік та обсяг послуг за цим Договором, основні характеристики послуг, переваги, небезпека, склад, методи використання результатів наданих послуг, метод (спосіб) надання послуг, очікувані результати, ціни, тарифи та спосіб їх розрахунку і порядок погодження/затвердження, можливість їх збільшення Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення на веб-сайті: https://sweden-online.com/, наявність знижок або інших цінових переваг тощо, отримав усю іншу інформацію, надання якої передбачено чинними нормами законодавства України.

7. Під робочими днями в цьому Договорі розуміються: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця за виключенням офіційно встановлених святкових та вихідних днів.

8. Граматичні помилки і опечатки, якщо такі присутні, не вважаються ознаками недійсності умов даного Договору.

9. Всі документи, що стосуються взаємовідносин Сторін по цьому Договору, якими обмінялись Сторони електронною поштою чи по факсу, чи в будь-який інших спосіб, вважаються дійсними до отримання кожною зі Сторін оригіналу відповідного документу.